skk INT KISTA, Svensk vinnare, 4/4 2015
Maliwick's El Oh El   

Finn fortsätter ha stora framgångar i ringen!
Exc.1, CK, Bästa Hane-3 och därmed SE JV-15!!
Domare: Veli-Pekka Kumpumäki