Svensk UCH Dansk UCH Norsk UCH Nordisk Utställnings Champion
Svensk Jakt Champion Kombi
Hare & Rådjur
Simonaland Chinese Rose